www.hoofdrekenen.oefeningen.euDEELTAFELS TOT 20

Bij rekenen volgens de variamethode (handig rekenen) wordt handig gebruikt gemaakt van parate kennis, relaties tussen getallen en eigenschappen van bewerkingen. Voorbeelden deeltafels hoofdrekenen:

  • compenseren bij hoofdrekenen met gebruikmaking van ronde getallen 253 + 198 = 253 + 200 – 2 19 x 25 = (20 x 25) – (1 x 25)
  • transformeren bij hoofdrekenen 124 – 78 = 126 – 80
  • verwisselen bij hoofdrekenen 125 x 7 = 7 x 125
  • aanvullen of overbruggen bij hoofdrekenen 301 – 298 uitrekenen via 298 + 3 = 301
  • verdubbelen en halveren bij hoofdrekenen 16 x 25 = 8 x 50
  • gebruikmaken van de inverse-relatie bij hoofdrekenen 75 : 5 uitrekenen via … x 5 = 75

hoofdrekenen